8:00 –   9:00   Snídaně

9:15 – 10:45   Vyučování angličtiny
Studenti se dělí do skupin podle úrovně znalostí angličtiny. K tomuto rozdělení dochází hned první den po příjezdu, kdy se studenti postupně setkávají s americkými lektory, u nichž probíhají testy. Na základě výsledků testů probíhá rozdělení do skupin. V každé skupině je jeden americký učitel, jeden teenager jako pomocník učitele a český překladatel (pro skupiny s nižší úrovní znalosti angličtiny). Počet lidí ve skupině obvykle nepřekročí devět.

10:45 – 11:00    Pauza

11:00 – 12:15   Vyučování angličtiny
Vyučování probíhá podle Komenského hesla „škola hrou”, takže od samého začátku se vyučující snaží dělat vše spíše zábavnou formou, a hlavní důraz je kladen na konverzaci. V konverzaci jde o to, aby si studenti především vyzkoušeli, jak se co používá v praxi.
K prohloubení konverzace slouží celkový denní program. Na pokoji jsou Češi s Američany společně, sedí spolu u jídla, sportují a tráví společně čas. Při tom všem se spolu potřebují domluvit a jediným dorozumívacím jazykem je angličtina. A právě v tom vidíme nejlepší metodu studia cizího jazyka. Používaje tuto formu si studenti často ani neuvědomují, že se něco učí.

12:30 – 13:15   Oběd

13:15 – 15:00   Volný čas
Ve volném čase záleží na možnostech ubytovacího střediska. Někteří rádi zůstanou na pokoji, jiní se jdou někam projít. Většina studentů však využívá nejrůznějších možností sportovního vyžití (volejbal, basketbal, fotbal).

15:00 – 17:00   Organizovaný program
Většina kempů se v tomto čase zaměřuje na sport. Všichni kempáci jsou rozděleni do sportovních skupin. Tyto skupiny pak mezi sebou soutěží v nejrůznějších sportovních odvětvích, jak klasických, tak i amerických, jako např. ultimate frisbee, bucketball, kickball, american eagle a další.

18:00 – 18:45   Večeře

19:15 – 21:00   Křesťanský večerní program
Pro některé jsou tyto programy překvapením a obdivují hlasitost některých jedinců. Začíná se hrami zvanými „crowdbreakers”. Musíte být připraveni na cokoliv. Americké hry jsou velmi živé, hlasité a někdy i náročné. Výsledkem je však dobrá zábava, která je důležitá pro budování vztahů. Poté je čas na anglické písně. Pak se některý z řečníků sdílí na téma vztahující se k životu a Bohu. Studenti mají možnost slyšet také různé příběhy, jak z úst českých, tak i amerických studentů, o životě a jejich vztahu s Bohem. Tento program je v angličtině s českým překladem, což dává studentům možnost procvičit si svoji angličtinu skrze písničky nebo poslech mluveného slova.

21:00 – 22:00   Diskuze
Po večerním programu se studenti znovu rozdělí do svých jazykových skupin, kde je prostor pro diskuzi na různá témata. Většinou i tyto diskuze probíhají v angličtině (snad až na začátečníky).

22:00 – 23:00   Noční aktivity
Některé večery jsou ve znamení různých aktivit, jako např. kavárna, talent show, noční hry, film, karneval či závěrečný táborák.

24:00    Večerka